• Elbasan Street, PARK GATE, 10th Floor, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

CSOs DIRECTORY

Showing 1 - 20 of 108
Act for Society Center
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Agjencia e Demokracisë Vendore në Shqipëri-LDA ...
Arsimi dhe Edukimi, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Qeverisja e mirë
Vlore
Agjencia Rajonale e Zhvillimit, Vlorë
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë
Tirana
Akademi Foundation
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Shëndeti
Tirana
Albcontact Center
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Media, Qeverisja e mirë
Tirana
Alternative Pro
Arsimi dhe Edukimi, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Shëndeti
Tirana
CERCI- Edukimi Komunitar për të Drejta, Kulture...
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Mjedisi, Të drejtat e njeriut
Vlore
CESVI COOPERAZIONE E SVILUPPO - ONLUS
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Permet
DUA ALBANIA
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Mjedisi, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Tirana
Edukim për të Ardhmen
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut
Vlore
ESN AL
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut
Tirana
EuroPartners Development
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut
Tirana
Fondacioni 'Sustaining Inclusive Growth"
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut
Tirana
Fondacioni Down Syndrome Albania
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Tirana
Fondacioni Gjirokastra
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Mjedisi
Gjirokaster
Fondacioni Joscelyn
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Elbasan
Fondacioni Misioni Emanuel
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Të drejtat e njeriut
Korçë
Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave ...
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Media, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapacitete...
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Tirana
Fondacioni Zgjidhja e Konlfikteve dhe Pajtimi i...
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Të drejtat e njeriut
Tirana