• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al

Direktoria e OJF

Showing 1 - 20 of 144
Qendra Rajonale "Syri i Medias së Re"
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Media, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut
Kisha Nxënësit e Jezusit - Tiranë - Disciples o...
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale
Tirana
Instituti i Migracionit, Zhvillimit dhe Integrimit
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
SHOQATA HISTORIKO - KULTURORE ARKEOLOGJIKE (ORIKU)
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Mjedisi
Vlore
Instituti i Menaxhimit dhe Integrimit Mjedisor
Arsimi dhe Edukimi, Mjedisi, Shëndeti
Tirana
Gruaja në Funksion të Mjedisit
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Mjedisi, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
Fondacioni për Qeverisjen Vendore (FLAG)
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Mjedisi, Qeverisja e mirë
Tirana
Agjencia Rajonale e Zhvillimit, Fier
Çështjet sociale, Qeverisja e mirë
Fier
Qendra për Integrim dhe Zhvillim
Çështjet sociale, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut
Instituti Shqiptar për Çështjet Publike (AIPA)
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut
Tirana
Grupi Rinor i të Drejtave të Njeriut
Drejtësia dhe ligji, Media, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet
Tirana
Agjencia Rajonale e Zhvillimit, Vlorë
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë
Tirana
Active Disabled People Albania
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Qeverisja e mirë
Tirana
QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL "GJELBËRIMI 2000"
Mjedisi, Qeverisja e mirë
Vlore
Agjencia Joniane e Mjedisit, Medias, Informacio...
Media, Mjedisi, Qeverisja e mirë
SHOQATA E GRAVE PROFESIONISTE, AFARISTE DHE ZEJ...
Arsimi dhe Edukimi, Bashkim profesionistësh, Çështjet sociale, Media, Qeverisja e mirë
Tirana
Qendra Shqiptare për Filantropi (ALCEFI)
Arsimi dhe Edukimi, Arte / Kulture, Çështjet sociale, Drejtësia dhe ligji, Media, Qeverisja e mirë, Shëndeti
Tirana