• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Active Disabled People Albania

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike),Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Bledar Suxha
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2012
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Të rinjtë
MISIONI:

Fuqizimi i përsonave me aftësi të kufizuar që të mund të ndërtojnë vetë-besimin, motivimin dhe aftësitë e të mësuarit përmes aktiviteteve sportive, si dhe të bëjnë jetë më të pavarur.

Address