• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Agjencia Rajonale e Zhvillimit, Fier

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Biznesi, Gratë, Publiku, Minoritetet, Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Dhimitraq Marko
FORMA E ORGANIZIMIT:
Fondacion
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2000
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Fier
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Biznesi
MISIONI:

Rritja dhe forcimi i kapaciteteve lokale të organizatave publike dhe private përmes konsulencës, trajnimeve dhe studimeve që bëjnë të mundur zhvillimin ekonomik dhe social të rajonit.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim, Kërkim / Studim, Lehtësim procesesh

Address