• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Aksion Plus, Krujë

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Fëmijët, Gratë"Publiku, Minoritetet, Komuniteti LGBT, Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Faik Bardhi
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1996
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Rrethi i Krujës
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Shëndeti
MISIONI:

Sensibilizimi i popullatës në: parandalimin e infeksionit HIV/SIDA, parandalimin e përdorimit të drogave, parandalimin e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme

Shërbime sociale

  • Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

  • Trainim, Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Address