• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
 • +355 4 2254881
 • info@resourcecentre.al
In

Aksion Plus

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Gratë, Publiku, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Komuniteti LGBT, Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Genci Muçollari
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1992
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, Vlorë, Durrës, Shkodër, Elbasan, Korçë.
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Të drejtat e njeriut, Rinia, Shëndeti
MISIONI:

Misioni i shoqatës është të sensibilizojë popullatën duke targetuar rininë mbi problemet sociale duke promovuar parandalimin e HIV/SIDA, infeksionet seksualisht të transmetueshme dhe droga duke përfshirë zvogëlimin e dëmit, terapi me metadon për përdoruesit e drogës dhe shërbime te tjera sociale për grupet e margjinalizuara.

Shërbime sociale

 • Shërbim Ligjor,
 • Qëndër ditore,
 • Terapi dhe këshillim psikologjik,
 • Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

 • Trainim, Kurse kualifikimi / Trainim profesional
 • Kërkim / Studim,
 • Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti,
 • Këshillim karriere dhe shërbim punësimi,
 • Lehtësim procesesh
Address