• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Albania Community Assist (ACA)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Gratë, Minoritetet, Personat me nevoja të vecanta (fizike dhe psikologjike), Të moshuarit, Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Holta Koci
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1999
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Arsimi dhe Edukimi, Çështjet sociale, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut
MISIONI:

Te lehtesoje dhe te sherbeje si ndermjetesues per zhvillimin e arsimit, shendetit, permiresimit te mireqenies sociale, aksesit ne sherbime dhe te drejta te te gjitha grupeve ne nevoje ne Shqiperi.

Sherbime sociale: “Shërbime dhe këshillim shëndetësor”

Address