• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Albanian Media Institute / Instituti Shqiptar i Medias

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Publiku
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Remzi Lani
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1995
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Media / Demokracia
MISIONI:

Të koordinojë dhe mbështesë aktivitete të lidhura me trajnimin e gazetarëve dhe zhvillimin e përgjithshëm të medias në Shqipëri; të ndërmarrë studime, projekte dhe botime që mbështesin zhvillimin e medias shqiptare; të marrë pjesë në proceset ligjvënëse a

Address