• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Bashkëpunim e Zhvillim të Fshatrave të Qarkut të Dibrës (DELFINI)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Publiku, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Halil Goleci
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2003
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Peshkopi e Qarku Dibër
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Mjedisi/ Infrastrukture
MISIONI:

Ardhja në ndihme të fshatrave të Qarkut Dibër, mbështetja dhe bashkëpunimi me ta në përmirësimin e infrastrukturës, si rehabilitimi i ujë sjellëseve, kanalizimeve, rrugëve, qendra shëndetësorë, si dhe ndihmesa e komunitetit për zhvillimin e turizmit familjare, gjë që është e domosdoshme për një numër të konsiderueshëm fshatrash, mbështetje të vazhdueshme për një mjedis të pastër në gjithë rajonin.

Address