• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Gratë, Publiku
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Av. Aurela Bozo
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1996
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, Shkodër
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Të drejtat e njeriut, Drejtësia dhe ligji
MISIONI:

Ndërmarrja e nismave ligjore qytetare për mbështetjen, ndihmën dhe edukimin ligjor të shtetasve, me përparësi të grave dhe vajzave, me qëllim që të gëzojnë e të ushtrojnë të drejtat e njohura me ligj, duke u rritur aksesi i tyre në sistemin e drejtësisë dhe në institucionet e tjera të vendit.

Address