• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra për Zhvillim Komunitar "Sot për të Ardhmen"

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Personat me nevoja të vecanta (fizike dhe psikologjike), Të moshuarit, Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Viola Cikalleshi
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
ADRESA TE TJERA:
Rruga "Leon Tolstoi", Ish-Kenete, Durrës | Rruga "Halil Terbuni", Pukë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2013
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tirane, Durres, Puke
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Arsimi dhe Edukimi, Arti / Kultura, Çështjet sociale, Media, Mjedisi, Qeverisja e mirë, Shëndeti, Të drejtat e njeriut, Zgjedhjet, Drejtësia dhe ligji
MISIONI:

Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen”, ka për qëllim arritjen e kohezionit social, ekonomik, social, politik e kulturor duke priorizuar barazinë gjinore, nëpërmjet aplikimit të qëndrimeve dhe sjelljeve të reja liberale dhe demokratike, ndërmjetësimit që promovon bashkëjetesën dhe bashkëpunimin ndërmjet komuniteteve të ndryshme gjinore, moshore, etnike, kulturore, fetare, dhe forcimin në këto komunitete të vlerave të diversitetit, të tolerancës, demokracisë dhe bashkëjetesës, unitetit social e barazisë gjinore, duke punuar për zbatimin e këtyre principeve nëpërmjet lobimit, advokacisë, e dhënies së praktikave më të mira të shërbimeve për komunitetet multietnike multikulturore, gratë, të rinjtë, fëmijët dhe moshën e tretë në nevojë.

Address