• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Fondacioni “DOWN SYNDROME ALBANIA” (DSA)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Publiku, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Emanuela Zaimi
FORMA E ORGANIZIMIT:
Fondacion
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2013
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë
MISIONI:

Të përkushtohet në promovimin dhe përkrahjen e së drejtës legjitime të pranimit, përfshirjes dhe integrimit të personave me sindromën Down në shoqërinë shqiptare, bazuar në konventën e të drejtave të njeriut dhe konventën e të drejtave të personave me aftësi ndryshe, duke informuar dhe ndërgjegjësuar drejt opinionin publik, institucionet vendimmarrëse dhe palë të tjera të interesit, si dhe të kontribuojë në zhvillimin e potencialit maksimal tek personat me sindromën Down për të bërë një jetë të pavarur, duke promovuar dhe aplikuar metodikat edukative dhe terapeutike më bashkëkohore.

Address