• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Edukim Komunitar per te Drejta, Kulture dhe Integrim (CERCI 1998)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Publiku, Minoritetet, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Dhimitra Leka
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
ADRESA TE TJERA:
Rr."Trans Balkanike, Shk 1 Ap4
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1998
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Me qendër në Vlorë e Tiranë
MISIONI:

Edukim, sensibilizim, ndërgjegjësim dhe ndryshim në komunitet me veprimtari bashkëpunuese, gjithëpërfshirëse e te integruara në fushën e mjedisit, të drejtave te njeriut, arsimit , kulturës. sportit, shërbimit psiko-social, grupet vulnerabël dhe integrimit .

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Sherbime Sociale

Qëndër rezidenciale
Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Address