• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Edukimi për Shoqërinë e Hapur

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Vasil Muka
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2002
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar, kryesisht në jug të Shqipërisë.
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Çështjet sociale
MISIONI:

Asistence psiko-pedagogjike dhe sociale për fëmijët, të rinjtë dhe studentet. Mbështetje e shtresave të margjinalizuara. Trajnime në fushën e arsimit dhe edukimit.

Sherbime sociale

  • Terapi dhe këshillim psikologjik
Address