• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Edukimi Social dhe Mbrojtja e Mjedisit

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Simo Ribaj
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2005
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Vlorë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Edukimi dhe Mjedisi
MISIONI:

Edukimin e gjere social dhe mbrojtjen e mjedisit

Shërbime sociale

  • Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

  • Trainim, Kurse kualifikimi / Trainim profesional

 

Address