• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Fondacioni Spitalor i Nënës dhe Fëmijës

Informations
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Elizabeth Grezda
FORMA E ORGANIZIMIT:
Fondacion
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2011
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Shëndeti
MISIONI:

Misioni ynë është që në partneritet me maternitetet të përmiresojmë cilesinë e kujdesit mjeksor si dhe eksperiencën e pacienteve duke:Ndihmuar stafin mjeksor të kenë akses në burime që sigurojnë rritjen e cilesise së shërbimit. Ngritur fonde për të mbështetur maternitetet me nevojat e tyre imediate dhe ato në të ardhmen. Të rrisim aksesin në kujdesin pre dhe post natal të grave, vecanerisht atyre në nevoj, nëpërmjet fushatave ndërgjegjësuese. Të sigurojmë për nevojat bazë të të porsalindurve e familjeve në nevojë.

Address