• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Forumi Rajonal i OJF-ve, Rrethi Krujë

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Publiku
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Muharrem Goci
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2002
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Rrethi Krujë
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Qeverisja e mirë
MISIONI:

Koordinimi veprimtarive të shoqatave anëtare të Forumit.

Shërbime sociale

  • Shërbim Ligjor

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

  • Trainim, Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti

 

 

Address