• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Shërbimi Ligjor Falas

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Gratë, Minoritetet, Personat me nevoja të vecanta (fizike dhe psikologjike), Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Raimonda Bozo
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2006
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Çështjet sociale, Qeverisja e mirë, Të drejtat e njeriut, Drejtësia dhe ligji
MISIONI:

Përmbushja e nevojave sociale dhe ligjore të njerëzve në nevojë: edukimi dhe ndërgjegjësimi i shoqërisë shqiptare për shtetin ligjor dhe të drejtat e njeriut; nxitja e përmirësimeve në legjislacionin shqiptar; përparimi i komunitetit dhe forcimi i demokracisë në Shqipëri.

Address