• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Gruaja në Funksion të Mjedisit

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Farida Ramadani
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2002
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Shkodër
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Kulture mjedisore,perfshirjene probleme sociale
MISIONI:

Organizimi i grave dhe vajzave për gjithpërfshirje në problemet mjedisore, ambientale dhe sociale që prekin mbare shoqerinë.

Shërbime sociale

  • Shërbime dhe këshillim shëndetësor
Address