• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Gruaja në Zhvillim, Kukës

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Biznesi, Gratë, Publiku, Minoritetet, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Lumturi Baja
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2000
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kukës, Has
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Fuqizimi ekonomik
MISIONI:

Të mbështesë dhe inkurajoje gratë për një rol me aktiv në vendimmarrjen e tyre , në komunitet, familje, në veprimtarine e tyre profesionale.

Address