• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Grupi Rinor i të Drejtave të Njeriut

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Komuniteti LGBT, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrat
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Saimir Kasmi
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2000
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Drejtësia dhe ligji
MISIONI:

Dhënia e kontributit në forcimin e shtetit të së drejtës, zbatimin e ligjit dhe respektimin e të drejtave themelore të njeriut.

Address