• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

INSTITUTI I EUROPËS JUGLINDORE PËR KONTRATËN SHOQËRORE- SCI - Social Contract Institute

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Publiku, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Olda Ceta
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2016
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Qeverisja e mirë
MISIONI:

SCI kontribuon në forcimin e praktikave dhe institucioneve demokratike nëpërmjet angazhimit qytetar, pjesëmarrjes në zhvillimin dhe zbatimin e politikave në nivel qëndror dhe lokal, dhe promovimin e bashkëpunimit rajonal për një zhvillim të qëndrueshëm, bazuar tek drejtësia dhe mundësitë e barabarta. Fushat programatike te SCI jane 3: 1- Angazhimi qytetar; 2- Zhvillimi dhe zbatimi i politikave në nivel qëndror dhe local; 3- Bashkëpunimi rajonal\nSCI i sherben target grupeve te cilet jane ne perputhje me misionin e ogranizates dhe fushave programatike.

Address