• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Instituti i Menaxhimit dhe Integrimit Mjedisor

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Teuta Hoxha
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2010
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, Durrës
MISIONI:

Instituti Menaxhimit dhe Integrimit Mjedisor, EMII, është organizatë kombëtare implementuese jofitimprurëse, e krijuar nga një bashkëpunim profesional dhe eksperienc e pasur, për të mbrojtur dhe promovuar menaxhimin dhe integrimin e mjedisit. Për të parandaluar me një kosto profesionale dhe me efektivitet, duke edukuar, trajnuar dhe duke shërbyer aftësi, bashkëpunim dhe kapacitete.

Shërbime sociale

  • Shërbim Ligjor
Address