• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
 • +355 4 2254881
 • info@resourcecentre.al
In

Instituti i Migracionit, Zhvillimit dhe Integrimit

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Biznesi, Fëmijët, Publiku, Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Komuniteti LGBT,Të moshuarit,Të rinjtë,Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Enkelejt Avdyli
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2011
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Mjedisi
MISIONI:

Promovimin e vlerave nepermjet trajnimin ne nivel qendror dhe lokal te organizmave publike dhe jopublike dhe menaxhin sa me te mire.

Shërbime sociale

 • Shërbim Ligjor
 • Terapi dhe këshillim psikologjik
 • Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

 • Trainim,Kurse kualifikimi
 • Trainim profesional,Kërkim
 • Studim
 • Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
 • Këshillim karriere dhe shërbim punësimi
 • Lehtësim procesesh

 

Address