• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Instituti i Politikave Mjedisore

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Publiku, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Edvin Pacara
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2008
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Mjedisi
MISIONI:

IPM është e përkushtuar të rrisë qëndrueshmërinë mjedisore në Shqipëri nëpërmjet politikave, projekteve, programeve, ndërgjegjësimit, aksioneve publike dhe fushatave në fushën e mjedisit. IPM synon që të behet një nga institucionet kryesore në zhvillimin e politikave mjedisore duke ofruar lidership dhe duke nxitur bashkëpunimin. Ne synojmë të frymëzojmë, informojmë, dhe ndikojmë shoqërinë shqiptare drejt një të ardhme mjedisore dhe zhvillimi të qëndrueshëm.

Address