• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Instituti i Studimeve Politike / Institute for Political Studies

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Publiku, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Prof. Afrim Krasniqi
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2006
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
MISIONI:

ISP është një organizatë joqeveritare në fushën e studimeve politike në Shqipëri. Fokusi i saj kryesor është monitorimi i proçeseve politike të tranzicionit, aktivitetit të institucioneve politike dhe kushtetuese, edukimi publik përmes parimeve të transparencës, pjesëmarrjes, përfaqësimit dhe njohjes së koncepteve thelbësore për demokraci funksionale.

Address