• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Instituti Shqiptar për Çështjet Publike (AIPA)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Gratë, Publiku, Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Msc.Ma.Eurona Leka,PHD(C)
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2011
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Qeverisja e mirë
MISIONI:

Qëllimi kryesor i Institutit është të bëhet një qendër kërkimore dhe edukative në çështjet që lidhen me demokratizimin, qeverisjen e mirë, zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë në kuadër të integrimit euroatlantik të vendit. Instituti fokuson aktivitetet e tij në promovimin dhe mbështetjen e reformave demokratike në vend, si dhe ofrimin e një forumi të hapur midis aktorëve të ndryshëm dhe grupeve të interesit për inkurajimin e zbatimit të këtyre reformave.

Address