• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar (KASH)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Biznesi
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Gjon Gaspri
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2000
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Mjedisi
MISIONI:

Formulimi, promovimi dhe zbatimi politikave konsesuale, për zhvillimin dhe konsolidimin e shoqërisë civile, të cilat kanë si objekt kryesor zhvillimin e sektorit privat në fushën e bujqësisë, blegtorisë, peshkimit dhe ushqimit në tërësi, si dhe specifikisht ato të agrobiznesit, agropërpunimit, agroturizmit, mikrofinancës në zonat rurale.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

  • Trainim, Kërkim / Studim, Lehtësim procesesh
Address