• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Fëmijët, Gratë, Të moshuarit, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Kol Nikollaj (President i KSSH)
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1991
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Mbrojtjen e interesave, sociale, ekonomike të punësuarve në sektorin publik dhe privat.
MISIONI:

Të hartoje, të udhëheqë, të organizoje e të mbroje politikat e lëvizjes sindikale në vend, posaçërisht në fushën e marrëdhënieve të punës, të pagave, të pensioneve, të kushteve të punës, të sigurisë në punë përfshire kërkesat dhe nevojat sociale, ekonomike, e kulturore të punonjësve, të papunëve, të grave, të rinjve, invalidëve etj.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Këshillim karriere dhe shërbim punësimi

Shërbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address