• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Lidhja e Gazetarëve të Shëndetit

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Fëmijët, Gratë, Publiku, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Të moshuarit, Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Sonila Cemurati
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2011
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Shëndeti
MISIONI:

Të krijoje aktivitete ne fushën e gazetarisë së shëndetit; të lobojë për ngritjen cilësore të kësaj fushe; te trajnoje, edukoje dhe promovoje mbi vlerat e shëndetit si dhe të pasqyrojë praktikat më të mira në mjekësi, për forcimin e shëndetit publik.
Mediatizimi i çështjeve të shëndetit me qëllim funksionimin e tyre normal.

Shërbime sociale

  • Shërbime dhe këshillim shëndetësor
Address