• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Linja e Keshillimit per Gra dhe Vajza

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Gratë, Minoritetet, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Iris Luarasi
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1996
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Barazia Gjinore
MISIONI:

QKGV kontribuon në emancipimin e shoqërisë shqiptare për garantimin e të drejtave dhe lirive themelore të grave dhe vajzave nëpërmjet shërbimeve për viktimat e dhunës në familje, programeve parandaluese dhe ndërgjegjësuese, avokimit dhe punës kërkimore.

Address