• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Mbrojtja e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara (MEDPAK)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Fëmijët, Gratë, Publiku, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike)
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Zela Koka
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1993
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Sherbimet per personat me aftesi te kufizuara
MISIONI:

Mbrojmë të drejtat e personave me aftësi të kufizuara përmes njohjes e zbatimit të akteve ligjore e nënligjore, trajnimit të anëtarëve e më gjërë, sensibilizimit të komunitetit për zbatimin e ligjeve, krijimin e sherbimeve, me qëllim që të arrihet një jetë dinjitoze për të gjithë personat me aftësi të kufizuara.

Address