• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

MILIEU KONTAKT INTERNATIONAL ALBANIA

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Biznesi, Fëmijët, Gratë"Publiku, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Valbona Mazreku
FORMA E ORGANIZIMIT:
Fondacion
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2000
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Trainim, Kurse kualifikimi / Trainim profesional, Kërkim / Studim, Këshillim karriere dhe shërbim punësimi, Lehtësim procesesh
MISIONI:

Zhvillimi i një lëvizje mjedisore, të fortë e demokratike; i një lëvizje të dukshme në shoqëri; të aftë të ndërgjegjësojë publikun dhe të marrë pjesë aktivisht në politika dhe procese vendimmarrëse si në nivel vendor, kombëtar dhe ndërkombëtar.

Address