• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Nisma Për Ndryshim Shoqëror-ARSIS

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Ana Majko
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2016
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Shërbime sociale
MISIONI:

Misioni NISMA ARSIS është promovimi i të drejtave, ofrimi i shërbimeve dhe zgjidhjeve të qëndrueshme për fëmijët, të rinjtë dhe familjet në situata të cenueshme, si dhe për komunitetet e margjinalizuara rome / egjiptiane dhe grupeve të tjera shoqërore në Shqipëri. Në këtë kuadër, NISMA ARSIS zhvillon metoda dhe mjete të reja për mbështetjen e fëmijëve dhe të rinjve, organizon dhe merr pjesë në rrjete për solidaritet shoqëror, bashkëpunon me shërbime publike dhe private.

Address