• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

North Green Association

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike) Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Edi Truka
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2015
MISIONI:

North Green Association, eshte themeluar per te krijuar nje baze tekniko-shkencore per mbrojtjen e mjedisin dhe edukimin e shoqerise drejt mundesive per zhvillimin e qendrueshem te territorit urban dhe rural ne Shqiperi dhe Rajon.

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

Trainim
Kurse kualifikimi / Trainim profesional
Kërkim / Studim
Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti
Lehtësim procesesh

Sherbime Sociale

Shërbim Ligjor

Address