• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Open Mind Spectrum Albania (OMSA)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Anëtarët, Fëmijët, Gratë, Publiku, "Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Arber Kodra
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2014
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Të drejtat e njëriut
MISIONI:

Open Mind Spectrum Albania (OMSA)është një organizatë jofitimprurëse e cila do të punojë në mbështetje të respektimit, mbrojtjes dhe zbatimit të të drejtave të njeriut në Shqipëri. OMSA aspiron dhe dëshiron një shoqëri shqiptare ku çdo individ pavarësisht orientimit seksual, identitetit gjinor, përkatësisë gjinore, ngjyrës, moshës, statusit social, gjëndjes civile, paaftësive fizike, gjëndjes shëndetësore, përkatësisë etnike të gëzojë të drejta dhe liri të plota, t”u sigurohet asistencë sociale, shëndetësore, arsimore dhe ligjore. Ne mbështesim të drejtat civile në Shqipëri, duke pretenduar për të krijuar një lidhje të rrjetit midis organizatave.

Fusha e sherbimeve qe ofron organizata juaj

  • Trainim, Kërkim / Studim, Lehtësim procesesh
  • Qëndër ditore, Terapi dhe këshillim psikologjik, Shërbime dhe këshillim shëndetësor
Address