• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

PACT - PARTNER FOR ART CULTURE TOURISM PAKT- PARTNER PER ART KULTURE TURIZEM

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Të moshuarit, Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Gjon Kraja
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2013
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Arti / Kultura
MISIONI:

Të kontribuojë në zhvillimin e qendrueshëm të sektorëve kreative, artit, kulturës dhe turizmit përmes organizimit të trajnimeve, studimeve, aktiviteteve dhe partneriteteve që përmirësojnë aftësitë financiare të profesionisteve të artit, kulturës dhe turizmit , zgjerojnë aksesin në financim brenda dhe jashtë vendit, rrisin influencën e artit dhe kulturës në demokratizimin dhe edukimin e shoqërisë.

Address