• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Partnerë për Fëmijët

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Ingrid Jones
FORMA E ORGANIZIMIT:
Fondacion
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2006
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Shërbime dhe këshillim shëndetësor
MISIONI:

Misioni është të sjellë përmirësime në mundësitë dhe shanset e jetës së fëmijëve përmes partneriteteve me një rrjet të partnerësh ndërkombëtare dhe vendore.

Address