• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Përdoruesit e pyjeve e kullotave dhe mbrojtja e mjedisit "SIRA" Kukës

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Fatmira Sinaj
FORMA E ORGANIZIMIT:
Shoqatë
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2020
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Bashkia Kukës
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Mjedis dhe pyje
MISIONI:

Objektivi i veprimtarisë shoqatës në fushën studimeve, punimeve ne pyje kullota ,florës dhe faunës se egër, Edukim mjedisor dhe menaxhimi i mbetjeve.

Sherbime Sociale

Qëndër ditore

Trainim Kërkim / Studim

Address