• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra Burimore e Alternativave të Zhvillimit (DARC)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Publiku, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Adriana Spahiu
FORMA E ORGANIZIMIT:
Fondacion
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2009
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
MISIONI:

DARC është krijuar në vitin 2009 duke synuar zhvillimin e qëndrueshëm të komunitetit përmes ndërtimit të kapaciteteve dhe mbështetjen e zhvillimit të institucioneve demokratike

Address