• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra Burimore e Mjedisit në Shqipëri (REC)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Biznesi, Publiku, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Mihallaq Qirjo
FORMA E ORGANIZIMIT:
Fondacion
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1993
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Mjedisi
MISIONI:

Mbështetja për zgjidhjen e problemeve mjedisore në Europën Qëndrore dhe Lindore duke nxitur bashkëpunimin midis organizatave joqeveritare, qeverive, bizneseve dhe grupimeve të ndryshme të interesuara për mjedisin.

Address