• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra e Këshillimit dhe Shërbimeve Psikologjike

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Gratë, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Të moshuarit, Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Altin Nika
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2013
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Shkodër
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Arsimi dhe Edukimi
MISIONI:

Qendra eshte organizate jofitimprurese dhe ka per qellim sjelljen dhe ofrimin e metodologjive me te avancuara ne fushen e sherbimeve psikologjike si keshillim psikologjik, terapi, reabilitim, diagnostikim, per te mundesuar permes ketyre metodave te drejteperdrejta me perfituesin trajtimin psikologjik te nevojshem per klientet e QKSHP-se. Gjithashtu sjelljen dhe ofrimin e metodave me te avancuara ne trajnime dhe kualifikime si dhe hartimin dhe menaxhimin e projekteve me impakt social, studime shkencore,studime kontektsi, plane zhvillimi te zones , supervizime organizatash.

Address