• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra e Studimit të Politikave Europiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal CRLDS

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Biznesi, Gratë, Publiku, Minoritetet, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Luiza Hoxhaj
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
ADRESA TE TJERA:
Rruga Ymer Kurti, Qendra Olympia (Prane Postes Nr 8). Kat I
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2012
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Çështjet sociale
MISIONI:

Misioni i Qendres se Studimit te Politikave Europiane per Zhvillimin Rajonal dhe Lokal eshte multidisiplinar: te zhvilloj kapacitetet per zhvillimin lokal ne qarqet, bashkite dhe komunat e Shqiperise, me optiken kryesore mbi dijet ne fushen e zhvillimit rajonal dhe lokal dhe politikat perkatese ne linje transversale: lokale, rajonale, kombetare, europiane (konsideruar prioritetet gjeografike) dhe globale.

Address