• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra Europiane

Informations
FORMA E ORGANIZIMIT:
Fondacion
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
1999
MISIONI:

Përhapja dhe promovimi i njohurive dhe dijes mbi realitetin europian, vlerat europiane dhe organizatat europiane; Kërkimet, studimet dhe hartimi i propozimeve të politikave dhe alternativave në lidhje me integrimin euro-atlantik të Shqipërisë; Trajnimi mbi çështjet dhe integrimin europian; botimet dhe publikimet për çështjet e së drejtës; ofrimi i asistencës apo konsulencës pro bono, për subjekte shtetërore e private në lidhje me çështjet europiane dhe të drejtat e njeriut.

Address