• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra Lëvizja Rinore Për Demokraci (LRD)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Lindita Hyseni
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2011
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Pukë dhe Fushë Arrëz
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Qeverisja e mirë
MISIONI:

Qendra Levizja rinore per Demokraci LRD është një organizatë joqeveritare, jopolitike, jofetare dhe jofitimprurëse. Misioni i Qendres eshte Kontribut i përbashkët në mbështetjen e ndryshimeve të jetës shoqërore e publike të zhvillimit dhe progresit demokratik e të jetës të komunitetit
Anëtarë të saj janë mesues, sociologë, aktiviste te te drejtave te njeriut si edhe dhe të rinj. Gjithashtu, Bordi I LRD eshte i perbere nga personalitete dhe aktivistë të të drejtave të rinjve ne Puke e me gjere.

Address