• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra Mjedisore për Mbrojtje, Edukim dhe Rehabilitim (Qendra EPER)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Biznesi, Publiku, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Elvis Cela
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2009
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Mjedisi
MISIONI:

Qendra EPER është një organizatë jo fitimprurëse shqipëtare, e cila ka si mision zhvillimin e një mjedisi të qëndrueshëm dhe të shëndetshëm me anën e gjithëpërfshirjes.

Address