• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra për Integrim Rural Semi Urban - CERSI

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Biznesi, Gratë, Publiku, Minoritetet, Të rinjtë
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Z. Gentian Canaj
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2013
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Çështjet sociale
MISIONI:

Te rrise perfshirjen dhe integrimin e popullatave ne zonat rurale dhe ato semiurbane duke nxitur iniciativat dhe sipermarrjet e lira dhe duke rritur kapacitetet teknike nepermjet trainimit, keshillimit dhe informimit te specializuar dhe te vazhdueshem.

Address