• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra për Promovimin e Konkurrueshmërisë

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Biznesi, Fëmijët, Të rinjtë, Administrata qendrore, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Alida Kondi
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2011
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë, mbarë Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Biznesi
MISIONI:

Misioni i organizatës është zhvillimi i kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, institucioneve publike dhe private, organizatave dhe komuniteteve për rritjen dhe forcimin e konkurrueshmërisë, përmes aplikimit të inovacionit, transferimit të teknologjisë, zhvillimit të kapaciteteve njerëzore dhe institucionale, zhvillimit të sipërmarrjes, punësimit, arsimit dhe formimit profesional për të kontribuar në sigurimin e një zhvillimi të qëndrueshëm social edhe ekonomik të vendit.

Address