• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra për Zhvillimin e Grave Rurale

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Të moshuarit, Të rinjtë, Administrata vendore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Drita Babameto
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2005
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Tiranë
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Ceshtjet sociale
MISIONI:

Përballimi i sfidave social ekonomike që zhvillimi aktual i shoqërisë shqiptare paraqet përpara gruas rurale në kushtet e ekonomisë së tregut.

Address