• Rruga e Elbasanit, PARK GATE, kati 10te, Ap. 73, Tirana
  • +355 4 2254881
  • info@resourcecentre.al
In

Qendra Shqiptare për Filantropi (ALCEFI)

Informations
GRUPI I TARGETUAR:
Biznesi, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike), Komuniteti LGBT, Të moshuarit, Të rinjtë, Administrata qendrore
EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
Znj. Denisa Ahmetaj
FORMA E ORGANIZIMIT:
Qendër
VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
2011
MBULIMI GJEOGRAFIK:
Kombëtar
FUSHAT E VEPRIMTARISE:
Ceshtjet sociale, te drejtat e njeriut, arsimi dhe edukimi
MISIONI:

Misioni i kësaj qendre është të kontribuojë në integrimin, progresin dhe zhvillimin e shtresave të varfëra dhe në nevojë, të grupeve shoqërore të margjinalizuara, të popullsisë së thellë rurale, të të miturve pa prindër, të personave në proces rehabilitimi shoqëror e penal dhe të cdo grupi tjetër shoqëror në cfarëdo vështirësie ekonomike e sociale, pa kufizim.

Shërbime sociale

  • Qëndër ditore
  • Qëndër rezidenciale
  • Terapi dhe këshillim psikologjik
  • Shërbime dhe këshillim shëndetësor

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj

  • Trainim, Kurse kualifikimi / Trainim profesional
  • Kërkim / Studim
  • Këshillim karriere dhe shërbim punësimi
Address